Historia Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Kisielowie

Pierwsza informacja o miejscowości Kisielów pochodzi z 1434 roku. Politycznie wieś znajdowała się w granicach Księstwa Cieszyńskiego, będącego lennem Królestwa Czech, a od 1526 roku w wyniku objęcia tronu czeskiego przez Habsburgów- w monarchii Habsburgów. W 1704 roku wieś została zakupiona przez Jana Kazimierza z rodu z Cselestów z Celestiny, którzy sprzedali ją Komorze Cieszyńskiej w 1793 roku. 

Celestowie byli zdecydowanymi katolikami, był to ród włoski nie żałowali pieniędzy na różne fundacje. Dzięki nim w 1706 roku został wybudowany nowy kościół w Kisielowie być może po pożarze starego kościoła, który został odebrany protestantom w 1654 roku. Nowo zbudowany kościół w Kisielowie został podporządkowany kościołowi w Ogrodzonej- treść wizytacji z 1719 roku i był zbudowany z drewna p.w. Podniesienia Świętego Krzyża. Po 1808 roku wezwanie kisielowskiego kościoła uległo zmianie. W schematyzmie z 1849 roku wykazano go już jako kościół Najświętszej Maryi Panny. 4 lipca 1907 roku nastąpił wielki pożar w Kisielowie, gdzie spłonął drewniany kościół katolicki wraz z 21 budynkami gospodarczymi. W 1910 roku został poświęcony cmentarz katolicki, a przed rokiem 1914 opracowano plan nowego kościoła, ale jego budowie przeszkodziła I wojna światowa. 

W 1932 roku powstał w Kisielowie „Komitet Budowy Kościoła”, a prace przygotowawcze rozpoczęto 11.08.1933 roku. W święto parafialne 15.08.1933 roku, na placu budowy ks. Mateusz Trawniczek proboszcz odprawił polową Mszę Świętą. Poświęcenie kamienia węgielnego dokonał ks. Józef Kula proboszcz z Dębowca administrujący ogrodzeńską parafią w czasie ponad dwumiesięcznej choroby i zaraz po śmierci ks. Trawniczka. W 1934 roku obowiązki administratora pełni ksiądz Eugeniusz Brzuska. 15.08.1935 roku nastąpiło poświęcenie kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP. W kolejnym roku poświęcono nowe stacje Drogi Krzyżowej, zakupione starsze organy z Goleszowa, a w 1937 roku poświęcono nowy ołtarz Wniebowzięcia NMP oraz figury. W 1938 roku poświęcono 3 nowe spiżowe dzwony skonfiskowane przez niemieckiego okupanta w 1942 roku- w tym samym czasie jak w Ogrodzonej. Kolejne 3 nowe spiżowe dzwony poświęcił 10 lutego 1968 roku ks. biskup Józef Kurpas za księdza proboszcza Henryka Stypę.

W 1996 roku, kiedy proboszczem był ks. Paweł Grządziel wybudowano na cmentarzu kaplicę przedpogrzebową. 

W 2002 roku za czasów ks. proboszcza Tadeusza Pietrzyka nastąpił generalny remont kościoła. Dach kościoła został pokryty miedzią, wykonano nową elewację zewnętrzną, pomalowano kościół wewnątrz. 16 maja 2009 roku odbyła się konsekracja kościoła Wniebowzięcia NMP w Kisielowie przez księdza Biskupa Ordynariusza diecezji Bielsko-Żywieckiej Tadeusza Rakoczego, a przed konsekracją został zbudowany ołtarz, ambona i posadzka z marmuru. 

W 2014 roku za kolejnego proboszcza ks. Wiesława Kondziołki postarano się o nową chrzcielnicę wykonaną z marmuru i położono kostkę brukową na chodnik procesyjny wokół kościoła. Patrząc dzisiaj na ten piękny i zadbany Kościół, trzeba zaznaczyć, że wiele pracy społecznej a także finansowego zaangażowania włożyli parafianie z Kisielowa przez lata na to wszystko, co łączy historia tego sakralnego obiektu. Trzeba także pamiętać o wielkiej ofierze poprzednich pokoleń.

Kisielów, 17.07.2019 r. Ks. Wiesław Kondziołka