Kapliczka

121 lat temu zaczęto budowę kapliczkę Opatrzności Bożej „na Zajoncowej Górce” w Ogrodzonej dzięki fundatorce p. Annie Zajonc, która tym gestem spełniła wolę swojego zmarłego męża Jerzego Zajonca.

„17 maja 1898r. w najwyższym położonym punkcie w Ogrodzonej, na „Zajoncowej Górce” złożono kamień węgielny pod Kaplicę poświęconą Opatrzności Bożej, którą buduje według woli swego męża śp. Jerzego Zajoncu, pani Anna Zajoncowa. Jest to drugie dzieło, które ku chwale Boga swoim dzieciom wykonać polecił. Kaplica miała być widziana i przyczynić się do upiększenia całej okolicy.” (źródło: Gwiazdka Cieszyńska nr 21.)

Kamień węgielny pod budowę kapliczki został złożony 17 maja 1898 r., natomiast uroczystego poświęcenia dokonano 11 września tego samego roku przez ks. Prałata Józefa Londzina oraz ks. Prałata Sikorę – proboszcza parafii Marii Magdaleny w Cieszynie.

„Daj Boże, żeby wszyscy słuchający dzisiaj dobrej Rady Ewangelicznej, we wszystkich dolegliwościach udawali się z ufnością do tej kapliczki, do tego miejsca świętego, bo tu wciąż wytryska pewny i nieomylny lek na wszystkie potrzeby i utrapienia. Tu jest właśnie to lekarstwo na wszystkie nasze potrzeby i utrapienia. Bogu niech będą dzięki. Amen.” / Ks. Józef Londzin /

Kapliczka przetrwała, aż do dnia dzisiejszego, gdzie odbywają się nabożeństwa – głównie majowe w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski przypadająca 3 maja. Jednak przez lata ulegała ona różnym zniszczeniom, a o pierwszych próbach remontowych mamy zapiski z czasów pełnienia funkcji proboszcza ks. Pawła Hahna (ok. 1979 r.) w naszej parafii.

Od tamtej chwili upłynęło wiele czasu i nasza kapliczka na górce znów wymagała remontu. Tego wyzwania podjął się obecny proboszcz ks. Wiesław Kondziołka. Od 2012 roku to miejsce modlitwy rozpoczęło renowację.

Szczęśliwie 31 sierpnia 2013 roku cała parafia mogła cieszyć się uroczystością poświęcenia świeżo odnowionej kapliczki. Mszę św. koncelebrowaną sprawowali: proboszcz parafii: ks. Wiesław Kondziołka oraz ks. prof. dr hab. Józef Budniak, który przewodniczył tej mszy świętej oraz wygłosił kazanie.

Podczas uroczystości wszyscy dziękowali Bogu za piękną kapliczkę. Celebrans podkreślił w swoich słowach ważność tego miejsca dla całej społeczności parafialnej: „To, że tu jest to miejsce, tu jest ten Dom Boży, to to jest talent, jaki każdy z nas otrzymał. Parafia, wasza parafia ma ten talent. Można tutaj przychodzić i tutaj Panu Bogu polecać wszystkie swoje codzienne sprawy, bowiem na jedno trzeba zwrócić uwagę: właśnie ofiarodawcy w porozumieniu z ks. Londzinem i ks. Sikorą na pewno doszli do wniosku, że ta kaplica, ten Dom Boży ma być pod patronatem Opatrzności Bożej. Opatrzność Boża kieruje wszystkim, Opatrzność Boża czuwa nad nami. Opatrzność Boża to taki parasol ochronny przed wszystkim, co jest niedobre, co jest złe.”