Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki i pokłon 3 Króli 2024

Święto Matki Bożej Rodzicielki 2024

W pierwszy dzień Nowego Roku 2024, obchodzimy uroczystość świętej Bożej Rodzicielki Maryi.

Stajemy u progu Nowego Roku razem z Maryją Bożą Rodzicielką.

Ona uczy nas wykorzystania każdej chwili na większą chwałę Boga i dla dobra każdego człowieka. W Jej uroczystość na całym święcie wznosimy modlitwy o pokój na całym świecie. Jest on możliwy tylko wtedy, gdy będzie najpierw w ludzkich sercach pojednanych z Panem Bogiem, otwartych na dobro i prawdę.

Objawienie Pańskie (Epifania, Trzech Króli) 2024

6 stycznia 2024 roku obchodzimy Święto Objawienie Pańskie (Epifania, Trzech Króli). Jest jedną z najstarszych uroczystości uświęconych przez Kościół.

Święto odwołuje się do fragmentu z Ewangelii Mateusza 2,1-12 według, której Mędrcy ze Wschodu przybyli do Betlejem, aby oddać pokłon Jezusowi, za panowania króla Heroda.  W kościele rzymskokatolickim jest to święto nakazane.

W wielu miastach w Polsce uroczystość Objawienia Pańskiego świętowana jest przez Orszak Trzech Króli: uliczne jasełka, połączone ze wspólnym kolędowaniem rodziców i dzieci. 

Każdy wierny powinien uczestniczyć we Mszy Świętej, a niespełnienie obowiązku należy do grzechów. Święto Trzech Króli zamyka cykl świąteczny w Kościele.

Trzej Królowie – kim byli?

św. Mateusz wspomina jedynie o „mędrcach ze Wschodu”, którzy szukali „nowo narodzonego króla Żydów”, by oddać mu pokłon i złożyć dary w postaci mirry, złota i kadzidła. Tradycja nadała im imion: Kacper, Melchior i Baltazar.

Kacper na większości obrazów i fresków przedstawiany jest jako postać czarnoskóra, która nosi nakrycie głowy. Jest portretowany jako mieszkaniec Afryki. Drugi z mędrców lub też magów – Melchior, mógł być reprezentantem Azji lub Europy. W darze dla Jezusa przyniósł złoto – symbol królewskiej władzy. Ostatnim z królów lub mędrców był zaś Baltazar – prawdopodobnie przedstawiciel Azji. Ten z kolei obdarował małego Jezusa kadzidłem, czyli symbolem boskości.

Z kolei w XVIII wieku upowszechnił się zwyczaj święcenia kredy, którą tradycyjnie w święto Trzech Króli na drzwiach wejściowych w wielu domach katolickich pisano litery: C†M†B lub K+M+B oraz datę bieżącego roku. Jest to bowiem akronim od łacińskiego życzenia „Christus Mansionem Benedicat” (Niech Chrystus błogosławi temu domowi) lub też skrót imion trzech: Kacper, Melchior i Baltazar.