Zapytanie ofertowe nr 2/2024

Wykonanie prac związanych z remontem elewacji kościoła w ramach inwestycji pn. „Prace konserwatorskie elewacji zewnętrznej polegające na odnowieniu tynków – malowaniu kościoła p.w. Św. Mateusza w Ogrodzone” dofinasowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2022/12780/PolskiLad.