Historia Kościoła pw. św. Mateusza w Ogrodzonej

Pierwszą wzmiankę o miejscowości Ogrodzona zawierają dokumenty z 1223 roku, a o kościele w Ogrodzonej z 1447 roku, w spisie świętopietrzy archidekanatu opolskiego. W roku 1529 wybudowano murowany kościół z prezbiterium w stylu gotyckim, przyozdobionym freskami, oraz drewnianą wieżą. 

W latach 1572-1610 kościół znajdował się w rękach protestantów. Z zapisów wizytacji kanonicznej archidiakona Bartłomieja Reinholda w 1652 roku wynika, że kościół w Ogrodzonej, jako filia Fary Cieszyńskiej, był w rękach katolików w przeciwieństwie do pozostałych fili w Kisielowie, Pogwizdowie, Łąkach i Zamarskach, które „są jeszcze w rękach heretyków”.

Podczas kolejnej wizytacji w 1679 roku zanotowano: „kościół w Ogrodzonej jest pod wezwaniem Świętego Mateusza Apostoła. Ma główny ołtarz i dwa boczne, tabernakulum oraz chrzcielnicę. Nie posiada posadzki tylko zwykłe klepisko”. W 1784 roku Ogrodzona staje się lokalią z Kisielowem  jako jej filią. Od tego czasu prowadzone są księgi parafialne. W 1805 roku włamano się do kościoła i zrabowano cenniejsze rzeczy. 

Ksiądz Józef Onderek wybudował obecny kościół w Ogrodzonej, którego poświęcenia w 1855 roku dokonał Wikariusz Generalny z Cieszyna ksiądz prałat Antoni Helma. Była to budowla w stylu neogotyckim murowana z kamienia i tynkowana. W rok później rozebrano stary kościół, który stał poniżej obecnego probostwa. Pan doktor Andrzej Zajonc z Cieszyna ufundował w roku 1870 stacje Drogi Krzyżowej. Za księdza proboszcza Henryka Sobeckiego kościół ma nowe nabytki: między innymi figury Serca Pana Jezusa, Matki Bożej i Świętego Józefa. W 1899 roku zamontowano obecne organy, a dwa lata później poświęcono obecne probostwo, w którym zamieszkał ksiądz Mateusz Trawniczek. W 1923 roku włamano się do kościoła i skradziono kielich i puszkę. W następnym roku sprawiono dwa spiżowe dzwony. Nowy cmentarz poświęcił w 1927 roku ksiądz dziekan Jan Sikora. W 1935 roku wprowadzono do kościoła prąd elektryczny. Za staraniem księdza Eugeniusza Brzuski dokonano w 1936 roku gruntownej renowacji wnętrza kościoła i ufundowano nowy ołtarz główny, uporządkowano stary cmentarz. Wyłożenie posadzki kościoła płytkami nastąpiło w rok później. W okresie II wojny światowej okupanci rekwirują dwa dzwony. 3 maja 1945 roku do Ogrodzonej wkraczają wojska radzieckie. W nocy z 3 na 4 maja włamano się do kościoła. Szukano skarbów; zabrano stroje ministrantów, obrusy ołtarzowe. Rok później ustawiono przy drogach lokalnych krzyże kamienne jako votum za przeżytą wojnę, a w kościele w Ogrodzonej tablicę pamiątkową ku czci księdza Alfonsa Latochy, aresztowanego w 1941 roku przez okupanta niemieckiego i zmarłego podczas transportu więźniów z Oświęcimia do Dachau. Odsłonił ją ksiądz Konrad Szweda także więzień obozu w Oświęcimia i Dachau. Nowe dwa dzwony za administrowania księdza Henryka Stypy, poświęcił w 1958 roku ksiądz infułat Wilhelm Kasperlik. W latach 1961-1965 przeprowadzono remont wieży, przebudowano okna z półokrągłych na okrągłe, zamontowano pancerne tabernakulum i dębowe drzwi wejściowe. W 1973 roku wyposażono nową zakrystię i salkę katechetyczną. Podczas malowania Kościoła w 1975 roku bezpowrotnie zaginęła ambona, boczne ołtarze, feretron z nad chrzcielnicy, obraz Matki Bożej Różańcowej i z Dzieciątkiem nad półksiężycem. Zdjęto wieczną lampę, która w 1873 roku ofiarowała kościołowi rodzina Ciemałów z Gumien za 75 florenów. 

Za księdza proboszcza Pawła Grządziela dokonano renowacji zabytków z pierwotnego kościoła, ponownie poświęcono chrzcielnicę z 1599 roku i ustawiono ją w odsłoniętej absydzie. 

Ogrodzona 26.10.1986 r. Ks. Paweł Grządziel

W 1996 roku za księdza proboszcza Pawła Grzędziela przystąpiono do remontu kościoła na zewnątrz, a więc elewacja zewnętrzna i pokrycie blachą miedzianą dachu i wieży kościelnej. Prace zakończono w 1998 roku.

Za kolejnego proboszcza w Ogrodzonej księdza Tadeusza Pietrzyka zaraz na początku jego posługi w parafii dokończono budowę parkingu kościelnego z kamiennym podłożem, następnie w 2002 roku ułożono chodnik procesyjny wokół kościoła i na cmentarzu do krzyża z kostki brukowej. W 2003 roku odrestaurowano ołtarz świętego Mateusza w Ogrodzonej i pomalowano prezbiterium. W 2003 roku spadł gzyms nad salką katechetyczną od strony cmentarza. Udało się go odtworzyć, a następnie w 2006 roku dokonać naprawy gzymsu wokół całego kościoła. W 2004 roku Świecka Rodzina Franciszkańska sprowadziła relikwie świętego Franciszka z Asyżu. W 2007 roku dokończono malowanie kościoła w Ogrodzonej. W 2007 roku przywieziono do parafii figurę Matki Bożej Fatimskiej. W 2008 roku wyremontowano organy. 

W 2011 roku za ks. proboszcza Wiesława Kondziołki odnowiono drzwi główne w kościele w Ogrodzonej i wymieniono troje bocznych z drewna dębowego. W 2012 roku został ofiarowany nowy krzyż do kaplicy pod chórem oraz płaskorzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego. W 2013 roku nastąpił generalny remont kaplicy Bożej Opatrzności na Górce w Ogrodzonej, która została wybudowana i poświęcona w 1989 roku, a ofiarowana przez wdowę Annę Zajoncową. Dokładnie  po 115 latach została odrestaurowana i na nowo poświęcona 31 sierpnia 2013 przez księdza profesora Józefa Budniaka. W 2014 roku została ofiarowana figurka Ojca Pio. W 2014 roku z rąk ks. kard. Dziwisza w Krakowie nasza delegacja z parafii otrzymała dar relikwii I stopnia- relikwie krwi świętego Jana Pawła II. W latach 2014-2015 dokonano wymiany starych świerkowych ławek na nowe dębowe. W 2017 roku wykonano generalny remont domu gospodarczego przy cmentarzu, gdzie jedno z pomieszczeń wykorzystano na toaletę i doprowadzono wodę. W 2019 roku została położona nawierzchnia asfaltowa na parking kościelny w Ogrodzonej, finansowana przez Gminę, Sołectwa i Parafię.

Dzięki wspólnej ofiarności i solidarności księży i parafian można było dokonać wiele inwestycji w parafii i kościele.

Ogrodzona, 17.07.2019 r. Ks. Wiesław Kondziołka