Zapytanie ofertowe nr 1/2024

Wykonanie prac związanych z remontem malowania wnętrza kościoła w ramach inwestycji pn. „Prace konserwatorskie polegające na odnowieniu tynków – malowaniu wnętrza kościoła p.w. Św. Mateusza w Ogrodzonej” dofinasowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2022/12425/PolskiLad.